Log in

Private Equity aan boord, wat nu? De gids voor CFO’s

Wanneer een bedrijf wordt overgenomen door private equity (PE), brengt dit aanzienlijke veranderingen en uitdagingen met zich mee. Voor CFO’s betekent dit een verhoogde druk om resultaten te presenteren, terwijl ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe verwachtingen en doelen die samen met de nieuwe mede-eigenaar zijn opgesteld. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aandachtspunten en kansen voor CFO’s in deze groeifase, en benadrukken we hoe Business Insight daarbij een voordeel kan zijn.

Maandelijkse managementrapportages

Een belangrijke vereiste van private equity huizen is het ontvangen van maandelijkse managementrapportages. Deze rapportages moeten gedetailleerde inzichten bieden in de financiële prestaties, operationele metrics en strategische voortgang van het bedrijf. Mogelijke vereisten kunnen zijn; bankconvenanten en consolidatiestaten. Tijdig presenteren en consistentie in de formatting is bevorderlijk voor de samenwerking.

Door gebruik te maken van realtime data-analyse kunnen CFO’s trends vroegtijdig signaleren en proactief maatregelen nemen om risico’s te beperken en prestaties te verbeteren. Dit verhoogt de transparantie en versterkt het vertrouwen tussen het managementteam en private equity. Business Insight maakt het eenvoudig om deze rapportages te genereren en aan te passen aan de specifieke behoeften van investeerders en CFO’s.

managementrapportage

Strategische doelen en financiële herstructurering

Bij een overname door private equity is het essentieel dat de CFO en de nieuwe mede-eigenaren samen de strategische doelen van het bedrijf herzien en af te stemmen op de nieuwe visie. Hieruit kan voortkomen dat er veranderingen nodig zijn in de bedrijfsstrategie en langetermijndoelen. Daarnaast gaan overnames vaak gepaard met veranderingen in de kapitaalstructuur van het bedrijf. Het is de taak van een CFO om deze nieuwe voorwaarden te evalueren en beheren om de financiële gezondheid van het bedrijf te waarborgen.

Geconsolideerde Cijfers

Bij bedrijven met meerdere entiteiten is het vaak wenselijk om de balans en winst- en verliesrekening van de holding en werkmaatschappij(-en) samen te voegen. De consolidatiestaat geeft een financieel overzicht van de gecombineerde cijfers. Business Insight biedt de mogelijkheid om data van verschillende bronnen te consolideren en de intercompany transacties consistent te elimineren. Hierdoor bespaart de CFO veel tijd en is er altijd een volledig en accuraat overzicht voorhanden.

Operationele efficiëntie en synergieën

Private equity huizen streven vaak naar operationele efficiëntie en synergieën met kostenbesparing als belangrijk doel. Naast het gebruik van BI-tools voor het monitoren van kosten, moeten CFO’s zich kunnen richten op bredere initiatieven voor operationele efficiëntie, zoals het optimaliseren van de supply chain en het herzien van contracten met leveranciers. Voer een gedetailleerde kostenanalyse uit om inefficiënties op te sporen.

Versnellen van besluitvorming

Een van de grootste voordelen van BI-software zoals Business Insight is de mogelijkheid om datagedreven beslissingen te nemen. Met uitgebreide dashboards en rapportagemogelijkheden kan de CFO snel en accuraat informatie verstrekken aan de nieuwe mede-eigenaren, wat het besluitvormingsproces versnelt en de nauwkeurigheid van de beslissingen verhoogt. Business Insight stelt CFO’s in staat om gedetailleerde analyses te maken van zowel historische als actuele data, waardoor trends kunnen worden geïdentificeerd en prognoses nauwkeuriger kunnen worden opgesteld.

Talentbeheer en cultuurverandering

De overname door private equity kan leiden tot veranderingen in de bedrijfscultuur en personeelsstructuur. CFO’s moeten samenwerken met HR om te zorgen voor een soepele overgang, het behouden van sleutelfiguren en het aanpassen van de organisatiecultuur aan de nieuwe strategische doelen. Daarentegen is het wenselijk om voor datakoppelingen en visualisatie juist niet afhankelijk te zijn van één sleutelfiguur.  Kiezen voor een SaaS-oplossing is kiezen voor onafhankelijkheid en onbeperkte toegang tot technische kennis. Deze elementen zijn cruciaal om de kwaliteit van de output en consistentie in de rapportages te waarborgen.

private equity aan bood. gids voor een cfo

Focus op groei en waardecreatie (buy and build)

Private equity huizen zijn gericht op waardecreatie en groei. Buy and build is daarbij een bekende strategie die wordt ingezet om deze groeiambities te realiseren. Wanneer een bedrijf actief op zoek gaat naar acquisitiemogelijkheden, maakt de CFO zich op voor het incorporeren van de nieuwe entiteit(en). De kans bestaat dat het ene bedrijf nog niet is aangesloten voordat de volgende acquisitie zich al aandient. Dit kan veel ruis in de stuurinformatie veroorzaken en als er op dat moment geen efficiënte oplossing is, gaat er veel kostbare tijd verloren.

Bankconvenanten

Wanneer er een private equity investeerder aan boord komt gaat dat vaak gepaard met het aantrekken van vreemd vermogen. In dat geval is het de taak van de CFO om een zogenaamd bankconvenant op te stellen en te monitoren. Het beheren van gezonde financiële ratio’s, zoals opgenomen in het convenant, zijn belangrijk om het bedrijf zo onafhankelijk mogelijk te kunnen sturen.

Stakeholdermanagement

Het beheren van relaties met verschillende stakeholders, inclusief werknemers, klanten, leveranciers en investeerders, is essentieel. CFO’s moeten zorgen voor transparante communicatie en de belangen van verschillende stakeholders behartigen. Het delen van informatie gaat nog vaak onveilig per mail, via Excelsheets of PowerPoint, terwijl er veel veilige en efficiënte oplossingen bestaan die met een druk op de knop voorzien in de gewenste informatie.

Integratie van technologie

Het integreren van business intelligence software draagt bij aan het inzicht dat nodig is om de strategische doelen te behalen. Het is de taak van een CFO om ervoor zorgen dat het bedrijf up-to-date is als het gaat om de financiële technologieën die een bedrijf nodig heeft om groei door te maken. Legacy-sytemen vervangen voor cloudoplossingen is een noodzakelijke investering zich veelal terugbetaald in kostenbesparingen op de lange termijn.

business intelligence tool

Conclusie

De overname door private equity brengt voor CFO’s aanzienlijke veranderingen en uitdagingen met zich mee. Belangrijke aandachtspunten zijn maandelijkse managementrapportages, herziening van strategische doelen, financiële herstructureringen, en operationele efficiëntie. Business Insight speelt hierbij een cruciale rol door het faciliteren van datagedreven besluitvorming en het verhogen van transparantie. Door gebruik te maken van Business Insight kunnen CFO’s effectief inspelen op de nieuwe verwachtingen en doelen, waardoor groei en waardecreatie mogelijk worden.

Benieuwd naar hoe Business Insight jou kan helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.